بیشترین فروش های ماهخرید

سبزیجات ایرانی

سبزی خوردن ۲۰۰ گرم

26,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

بیبی اسفناج ۲۰۰ گرم

43,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

کاهو رسمی ۵۰۰ گرم

26,900تومان

ارسال رایگان

46,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

کرفس ۵۰۰ گرم

23,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

کاهو فرنی قرمز ۲۰۰ گرم

34,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

اسفناج ۲۰۰ گرم

27,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

کیل سبز ۲۰۰ گرم

36,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

روکولا ۲۰۰ گرم

43,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

کاهو باتاویا ۲۰۰ گرم

34,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

ریحان ایرانی ۲۰۰ گرم

30,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

نعناع موهیتو ۷۵ گرم

27,900تومان

ارسال رایگان

34,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

گل بنفشه خوراکی ۴۰ عددی

49,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

سبزی کوکو خرد ۵۰۰ گرم

34,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

ریحان ایتالیایی ۷۵ گرم

79,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

سبزی قورمه خرد ۵۰۰ گرم

36,900تومان

ارسال رایگان

11,900تومان

ارسال رایگان

صیفی جات

هویج ۱۰۰۰ گرم

13,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

کاهو فرنی سبز ۲۰۰ گرم

34,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

سوئیس چارد ۲۰۰ گرم

36,900تومان

ارسال رایگان

33,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

پیازچه ۳۰۰ گرم

22,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

سبزی آش خرد ۵۰۰ گرم

36,900تومان

ارسال رایگان

21,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

کاهو شارلوت قرمز۲۰۰ گرم

34,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

لمون گراس ۲۰۰ گرم

47,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

کاهو سالادی ۵۰۰ گرم

25,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

نعنا جعفری ۲۰۰ گرم

29,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

جعفری فری ۷۵ گرم

27,900تومان

ارسال رایگان

Latest on SaleBrowse all

Weekly Featured ProductsBrowse all

یلدا

سبزیجات اروپایی

میکس گل خوراکی۱۲۰ عددی

78,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

گل لادن یک بسته

46,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

مارچوبه ۵۰۰ گرم

103,000تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

سبزی پلو خرد ۵۰۰ گرم

36,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات اروپایی

کاهو باتاویا ۲۰۰ گرم

34,900تومان

ارسال رایگان

سبزیجات ایرانی

سبزی خوردن ۲۰۰ گرم

26,900تومان

ارسال رایگان