کشاورزی و صنعت مدرن

تاثیر کشاورزی ارگانیک در تامین تغذیه جهان در آینده

با توجه به تحقیقات اخیر انجام شده توسط دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا برکلی، کشاورزان کوچک می توانند نقش مهمی در تامین تغذیه جهان داشته باشند. طبق این مطالعات نشان داده اند زمانی که کشاورزان ارگانیک روش های متنوع و گوناگونی به کار می برند، فاصله عملکرد بین تولید کنندگان معمولی و ارگانیک اساسا از بین رفته است. اثبات آنچه که طرفداران مواد غذایی ارگانیک در سراسر جهان اظهار می دارند هنوز نامشخص است، آن ها می گویند مواد غذایی ارگانیک می تواند به تغذیه جهان کمک کند. مطالعه انجام شده در دانشگاه کالفرنیا نشان داده اند که تفاوت در عملکرد بین کشاورزی ارگانیک و معمولی، با وجود نرخ های پایین سرمایه گذاری در سیستم های کشت ارگانیک، کم است.

یکی از مزیت های مهم کشاورزی ارگانیک این است که بر خلاف کشاورزی های مرسوم از کودها و آفت کش های شیمیایی و مصنوعی استفاده نمی شود، بنابراین کشاورزی ارگانیک نسبت به مزارع معمولی با محیط زیست سازگارتر است. از آنجا که کشاورزی یکی از بزرگترین عوامل در تغییرات آب و هوا می باشد، این ایده که کشاورزی ارگانیک آسیب کمتری به محیط زیست می رساند می تواند رقابت به یاد ماندنی با کشاورزی معمولی داشته باشد.

در این گزارش اشاره شده در حالی که کشاورزی متداول بیشترین محصولات را تولید می کند، باعث ایجاد بسیاری از مشکلات زیست محیطی می شود، معمولا جبران این آسیب ها توسط محیط زیست مدت زیادی طول می کشد.