آش ابودردا

آش ابودردا

فلسفه آش ابودردا: آش ابودردا یکی از آش‌های سنتی ایرانی می‌باشد که در چهارشنبه آخر سال یا همان چهارشنبه سوری تهیه می کنند. این آش مشابه آش رشته می‌باشد ولی با نیت شفای مریض‌ها به عنوان نذری طبخ و پخش میشود. البته در آخری...

ادامه مطلب