سالاد سورل

سالاد سورل ( ترشک )

سالاد سورل ، یک گیاه برگ دار است که با ساقه‌های باریک تا زمین رشد می‌کند. این برگ دارای برگ‌های سبز آهکی روشن با ساقه‌ها و رگه‌هایی به رنگ مارون تیره است . که تمام برگ را اجرا می کند. برگ‌های قرمز ترشک مانند یک پیکان با ...

ادامه مطلب