نمایش 1 - 2 از 2

آنیتاسو

۰۸:۲۲:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

نام کالا میزان ورودی به کارخانه وزن پاک شده و برگشت به سردخانه میزان بسته بندی و تعداد مازاد سبزی اولیه
تره 12 322 34 44
کیل 32 234 2343 345
موهیتو 324 54 54 34

آنیتاسو

۰۸:۱۵:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

نام کالا میزان ورودی به کارخانه وزن پاک شده و برگشت به سردخانه میزان بسته بندی و تعداد مازاد سبزی اولیه
بیبی اسفناج 234 34 23 3
کاهو فرنی قرمز 32 0 88 22
اسفناج 65 33 77 41
کاهو شارلوت قرمز 6 67 66 22
گشنیز 43 3 43 23
سوئیس چارد 3 7 76 87