نمایش 1 - 2 از 2

تاریخ1398-04-15

۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۲۹:۵۹

موجودی کالاها
نام کالا موجودی پاک نشده موجودی زیپ کیپ آماده موجودی بسته بندی نشده
کاهو فرنی قرمز 12 14 4
کاهو فرنی قرمز 14 15 7
کیل 70 16 6
کیل 34 17 22
ریحان 25 1 5
سوئیس چارد 46 0 33
تربچه 56 45
سورل 34 78
گشنیز 34 6
شوید 89 14 34
کرفس 34
موهیتو 12 9

تاریخ1398-04-15

۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۱۹:۰۴

موجودی کالاها
نام کالا موجودی پاک نشده موجودی زیپ کیپ آماده موجودی بسته بندی نشده
بیبی اسفناج 2 3 23
روکولا – آراگولا 3 34 45
جعفری 4 345 45
کاهو شارلوت قرمز 6 4 43
جعفری 45 8 5
جعفری فری 45 12 7
سالادی 20 5 10